Röntgen

Take-home message från "Röntgen"-föreläsning:

- Anamnes, status och lab-prover är viktigt vid bedömning av röntgenbilden då helheten av en bild ibland kan tolkas på olika sätt beroende av klinik.

- Är du osäker på vilken undersökning som bäst svarar på en viss frågeställning, tveka inte att ringa och fråga (1229 vid akuta frågeställningar).

- Nattetid bemannas av vår läkar-personal fredag och lördag natt. Övriga nätter av TMC i Sidney efter kl 22.

- Röntgen har nedsatt bemanning nattetid då akuta undersökningar genomförs, därför finns riktlinjer om vad som genomförs jourtid. Återfinns på Bild- och funktionsmedicins hemsida (http://intrasas.vgregion.se/sv/SIW/Organisation/Bild--och-laboratoriemedicin/Bild--och-funktionsmedicin/Riktlinjer1/Medicinska-riktlinjer/) under patient- och undersökningsförfarande.

/David Adrian, Anders Båth