AT-mål


Här finns länkar samlade med Socialstyrelsens målbeskrivning för AT som utgångspunkt.  Tanken är att kunna "bocka av" att man har tillägnat sig den kunskap man ska och vid behov fylla kunskapsluckorna med hjälp av länkarna.