AT-föreläsningarSödra Älvsborgs sjukhus
Akut gastro och intro till klinik - Hans Strid, överläkare Medicinkliniken
Akut kolit - Hans Strid, överläkare Medicinkliniken
Buksmärtor under graviditet - Karin Pihl, överläkare Kvinnokliniken
Diabetesfoten - Detlef Hess, överläkare Medicinkliniken
Läkemedel och äldre - Håkan Sinclair, överläkare Geriatrik
Röntgen (take-home message)David Adrian, Anders Båth, ST-läk Röntgenkliniken
Yrsel - Anders Larsson, överläkare Neurologsektionen

Komplement:
"Barn"-föreläsning: Akut pediatrik (fickkompendium)