AT-provet

På www.atprovet.se finns information avseende anmälan och vad som gäller kring AT-provet. Det finns även ett provarkiv med en del av de senaste årens prov.

Vidare har tidigare administratörer av den här sidan samlat ihop ett digert skafferi, att ta för sig ur här (en hel del som även finns på nämnda sida):

Allmänmedicin:
2016 - 2015 - 2014 - 2013 - 2012
Internmedicin:
20162015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011

Kirurgi:
20162015 - 2014 - 2013 - 2012 - 2011

Psykiatri:
20162015 - 2014 - 2013

Äldre frågor från feb 2007 till maj 2012:
AllmänmedicinInternmedicinKirurgiPsykiatri 

HAPPY CAMPING!