Psykiatri


Psykiatristöd - SLL är en kanonbra sida med bl.a. vårdprogram och skattningsskalor.

Landstinget i Värmland har gett ut ett bra PM om beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom.


Compaz är en portal med psykiatriker som målgrupp. Här finns skattningsskalor, medicinska riktlinjer, patientinformation mm. Siten är utvecklad av AstraZeneca och därmed inte helt opartisk.

Översikt över psykiatriska sjukdomar med kortfattad information.

Självskattningsskalan MADRS-S.