Livbojen - Din Hjälp på AVC

En duktig grupp AT-Läkare vid SÄS har satt sig ner och sammanställt en bra sammanfattning över diverse akuta diagnoser på akutmottagningen. Dels vad man skall tänka på, men även hur man förhåller sig till de lokala rutiner som finns på sjukhuset. De är skapta för att på ett snabbt och lättöverskådligt sätt hjälpa inför eller under en akutpatient på AVC.

Du finner länkar till de kompakta informationsbladen nedan:

Kom Ihåg! - Blodgas, hjärtstopp och medvetslöshet
Akut Koronart Syndrom
Akut Hjärtsvikt
Akut Stroke
Anafylaxi
Bedömning av Medvetandegrad
Intoxikation
Ketoacidos
Akut KOL-exacerbation
Snabbt Förmaksflimmer
Status Epilepticus
Svår Sepsis

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar