Kirurgi


ALLMÄNKIRURGI

Kirurgiskt videoarkiv med ett brett utbud av instruktionsvideor, föreläsningar mm. Även lilla kirurgin!

Mycket användbar guide till excision och suturering i hud.

Handbok i akut kirurgi och urologi, användbara sammanfattningar av det viktigaste när det gäller akut omhändertagande av olika kirurgiska tillstånd på akuten.


En sida med anatomiska bilder i lager på lager i olika operationsområden, en utmärkt hjälp för att förstå anatomin i opsnittet. Finns som mer utförlig betaltjänst, men man kommer långt med gratisvarianten.
   
TRAUMA
  
Trauma moulages är interaktiva övningar i akut omhändertagande vid trauma enligt ATLS-konceptet. Inta rollen som läkare och välj rätt åtgärder så att inte patienten dör!KÄRLKIRURGI

ABC Kärlkirurgi är ett praktiskt kompendium för alla blivande kärkirurger och den allmänt intresserade AT-läkaren.

Remisstöd för kritisk ischemi och annan kärlkirurgi. (Intranätslänk)

UROLOGI

Remisstöd och ansvarsfördelning från Landstinget i Sörmland.