Allmänmedicin


Distriktsläkare.com är mycket bra sida om sjukdomar och tillstånd som sällan når slutenvården, men som kan vara nog så kluriga. Kräver att man registrerar sig, vilket dock är gratis.

Remisstöd för utremittering av patienter till primärvård. (intranätslänk)