lördag 2 juni 2012

Månadens länk: Läkemedelsboken

Den utmärkta Läkemedelsboken är nu interaktiv när man läser den online. Det innebär att det finns klickbara länkar med hänvisningar inom boken, såsom till tabeller, andra kapitel etc, men också länkar till andra sidor på nätet. Ett modernt sätt att läsa Läkemedelsboken!