SÄS-info

PMSÄS Interna Webb har samlat alla medicinska PM/riktlinjer på en sida (intranätslänk): klicka här.

Den ambitiösa f.d. läkarstudenten Lisa Labbé har gjort kompendier i form av punktlistor om de flesta sjukdomar man kan stöta på i sin läkargärning.

Lathundar i fickformat. Praktisk på akutmottagningen!
Avdelningsarbete AT-läkare

PM-gruppen (Madeleine Berlin AT-läkare, Gazwan Giorgis AT-läkare el Jakub Banach AT-läkare sammanställde 2011 vilka rutiner som gäller på olika avdelningar på SÄS). Finns även som intranätslänk: klicka här.
Detta PM har nu efter löpande uppdateringar slagits samman med hemsidan AT-Lathunden.

Vid förändringar eller tillägg använd gärna kommentarsfältet längst ner på sidan eller kontakta ansvariga för Lathunden.net.


Kirurgavdelningar:
    E61 - övre gastroavdelning
    K4 - urologavdelning
    E81 - nedre gastroavdelning
    KAVA

Medicinavdelningar:
    Njuravdelning
    Hematologavdelning
    HIA
    Lungavdelning
    HLAVA
    (MAVA, kommer snart)

Övriga avdelningar:
     R55 - Neurologavdelning
    (AVC, kommer snart)
Kirurgavdelningar:

Avdelning - E61 Övre gastroavdelning. Nya T-huset, hiss E, plan 6

Möten
Kl 07:30 mån till fre, morgonmöte i konferensrummet på kirurgadministrationen, primärjour ger rapport på nattens inläggningar.

Ronder
IVA-rond: AT-läkare går tillsammans med överläkare till IVA där det är rond av kirurgiska patienter tillsammans med IVA-läkare. Post-op: AT-läkare går tillsammans med överläkare och tittar till de patienter som opererats under gårdagen. Fm-rond E61: Ca kl 09.00 AT-läkare rondar tillsammans med överläkare. Obs! oftast tidigare rond på operationsdagar (dvs tisdagar och torsdagar). Em-rond E61: Ca kl 15.00, AT-läkare skall i först hand ronda själv och vid frågor kontakta överläkare.

Röntgenrond
Mån till fre, efter morgonmöte ca kl 07.45 - 08.00 i konferensrum, ingång till hö om ortopedmott. Genomgång av sista dygnets röngenunderökningar. Oftast ej tisdag och torsdag då det är operationsdagar.

Fika
Fika på morgonen kostar 10 kr för kaffe och smörgås.

Mottagning
Måndag och onsdag. Möjlighet för AT-läkare att gå med på mottagning.
Operation
Tisdag och torsdag. Innebär att Fm-rond oftast är något tidigare. Undersökningar

Inskrivning
Pat som läggs in för planerad operation skrivs in på kir planeringsmottagning onsdag (kl 9:00- 12:00). Obesitas pat som läggs in för planerad operation skrivs in måndag (kl 9:30-12:00).

Utskrivning
Utskrivande AT-läkare ansvarar för: Recept Remiss till vårdcentral, ex läkemedelförändringar i apodos, uppföjlning (OBS! räcker ej med epikriskopia). Remisser på polikliniska undersökningar Epikris OBS! diktera att de pat som opererats skall ha återbesök till huvudoperatör i planering. Sätt ingen huvuddiagnos innan PAD-svar har kommit, Skriv ”Avakta PAD” Uppföljning av Obesitas pat Uppföljning av obesitas pat post-op via obesitas ssk: Sari & Lisa i mott.

Pancreasrond:
Torsdag kl15:00-16:00

Daganteckningar
Skrivs på fredagar som en sammanfattande anteckning av veckan.

Tid över…
Har man tid över när avdelningsarbetet är klart kan är det fritt att som AT-läkare ex gå till operation, Endoskopienheten, mottagning.Avdelning K4 - Urolog avdelning

Möten
Kl 07:30 mån till fre, morgonmöte i konferensrummet på kirurgadministrationen, primärjour ger rapport på nattens inläggningar.

Ronder
Fm-rond K4: Ca kl 09.00 AT-läkare rondar tillsammans med överläkare. Obs! oftast tidigare rond på operationsdagar. Em-rond K4: Ca kl 15.00, AT-läkare skall i först hand ronda själv och vid frågor kontakta överläk.

Röntgenrond
Tisdag efter morgonmöte ca kl 07.45 - 08.00 i röntgen avd (avd 2 ) Genomgång av sista veckans röngenunderökningar för urolog pat. Fika Fika på morgonen kostar 10 kr för kaffe och smörgås.

Mottagning
Tisdag och torsdag. Möjlighet för AT-läkare att gå med på mottagning.

Operation
Måndag och onsdag på C-op (innebär att Fm-rond oftast är något tidigare) och fredag på DKA (Dagkirurgen). Undersökningar

Inskrivning
Pat som läggs in för planerad operation skrivs in på urolog planeringsmottagning onsdag och torsdag (kl 9:00-12:00). Palliativa pat (tex prostata cancer med metastas har öppen retur vid behov till avd dvs de kommer direkt till avd och inskrivas utan att gå till avc).

Utskrivning
Utskrivande AT-läkare ansvarar för: Recept Remiss till vårdcentral, ex läkemedelförändringar i apodos, uppföjlning (OBS! räcker ej med epikriskopia). Remisser på polikliniska undersökningar Epikris OBS! diktera att de pat som opererats skall ha återbesök till huvudoperatör i planering. Sätt ingen huvuddiagnos innan PAD-svar har kommit, Skriv ”Avakta PAD”

Daganteckningar
Skrivs på fredagar som en sammanfattande anteckning av veckan.

Tid över…
Har man tid över när avdelningsarbetet är klart kan är det fritt att som AT-läkare ex gå till operation, eller mottagning.Avdelning E81 - Kolorectal avdelning. Nya T-huset, hiss E, plan 8.
Avdelningen består av tre moduler, viss blandning av kolorektalpatienter och delande gynekologpatienter i modulerna

Möten
Kl 07:30 mån till fre, morgonmöte i konferensrummet på kirurgadministrationen, primärjour ger rapport på nattens inläggningar.

Ronder
IVA-rond: AT-läkare går tillsammans med överläkare till IVA där det är rond av kirurgiska patienter tillsammans med IVA-läkare. Post-op: AT-läkare går tillsammans med överläkare och tittar till de patienter som opererats under gårdagen. Fm-rond KAVA: Ca kl 09.00 AT-läkare rondar tillsammans med överläkare. Obs! oftast tidigare rond på operationsdagar. Em-rond KAVA: Ca kl 15.00, AT-läkare skall i först hand ronda själv och vid frågor kontakta överläkare.

Röntgenrond
Mån till fre, efter morgonmöte ca kl 07.45 - 08.00 i konferensrum, ingång till vä om ortopedmott. Genomgång av sista dygnets röntgenunderökningar. Oftast ej tisdag och torsdag då det är operationsdagar.

Fika
Fika på morgonen kostar 10 kr för kaffe och smörgås.

Mottagning
Måndag och onsdag. Möjlighet för AT-läkare att gå med på mottagning ffa tillfälla att öva på rekto- och proktoskopi.

Operation
Tisdag och torsdag. Innebär att Fm-rond oftast är något tidigare.

Undersökningar
Koloskopi på endoskopienheten.

Inskrivning
Pat som läggs in för planerad operation skrivs in innan ronden på kir planeringsmottagning måndag och onsdag.

Utskrivning
Utskrivande AT-läkare ansvarar för: Recept Remiss till vårdcentral, ex läkemedelförändringar i apodos, uppföjlning (OBS! räcker ej med epikriskopia). Remisser på polikliniska undersökningar Epikris OBS! diktera att de pat som opererats skall ha återbesök till huvudoperatör i planering. Sätt ingen huvuddiagnos innan PAD-svar har kommit, Skriv ”Avakta PAD” Daganteckningar Skrivs på fredagar som en sammanfattande anteckning av veckan.

Tid över…
Har man tid över när avdelningsarbetet är klart kan är det fritt att som AT-läkare ex gå till operation, mottagning.Avdelning KAVA. Hiss G plan 3 (samma plan som MAVA)
Avdelningen är indelad i fyra moduler. En AT-läkare och en specialistläkare ansvarar för två moduler.

Möten
Kl 07:30 mån till fre, morgonmöte i konferansrummet på kirurgadministrationen, primärjour ger rapport på nattens inläggningar.

Ronder
IVA-rond: AT-läkare går tillsammans med överläkare till IVA där det är rond av kirurgiska patienter tillsammans med IVA-läkare. BUA-rond: AT-läkare går tillsammans med överläkare och rondar de barn som är kirurgiska patienter. Fm-rond KAVA: Ca kl 09.00 AT-läkare rondar vanligtvis 2 moduler tillsammans med överläkare. Em-rond KAVA: Ca kl 15.00, AT-läkare skall i först hand ronda själv och vid frågor kontakta överläkare.

Röntgenrond
Mån till fre, efter morgonmöte ca kl 07.45 - 08.00 i konferensrum, ingång till vä om ortopedmott. Genomgång av sista dygnets röngenunderökningar.

Fika
Fika på morgonen kostar 5 kr för kaffe och 15 kr för kaffe och smörgås.

Mottagning

Operation
Pat som operation-anmäls från KAVA har AT-läkare möjlighet att följa med på och ev assistera om avdelningsarbetet tillåter.

Undersökningar
Ibland görs rektoskopi på inneliggande patienter. Bra om AT-läkare med hjälp av handledning kan vara med och utföra dessa.

Inskrivning
Alla patienter är inskrivna från akuten. Under dagen dock viktigt att man kontrollerar att man på nya patienter förlängt mediciner för nästa dygn.

Utskrivning
Utskrivande AT-läkare ansvarar för: Recept Remiss till vårdcentral (OBS! räcker ej med epikriskopia). ex. läkemedelförändringar i apodos, uppföjlning Remisser på polikliniska undersökningar, ex colonröntgen efter divertikulit, kontrollröntgen efter trauma. Epikris

Daganteckningar
Skrivs dagligen på alla patienter, skall innehålla kort pats aktuella symptom och status, samt svar på undersökningar, lab och planeringen framåt.

Tid över…
Har man tid över när avdelningsarbetet är klart kan är det fritt att som AT-läkare ex gå till operation, mottagning eller endoskopin och vara med och titta.

Medicinavdelningar:

Avdelning M4 - Njuravdelning. Hiss G plan 5.
Avd delas i 2 moduler, varje specialist med en underläkare rondar en modul.

Möten
Morgonmöte kl 08 på måndagrna i fikarummet på M4, genomgång av veckans arbete.

Ronder
Fm-rond ca kl 08:30 tillsammans med specialistläkare av en modul. Em-rond ca kl 15:30, underläkares rondar själv och stämmer av med specialistläkare vid behov.

Fika
Efter rond 10.00, em-fika ca kl 15.00

Mottagning
Vanligtvis har specialistläkare på avd mottagning på eftermiddagen.

Operation

Undersökningar

Inskrivning
AT-läkare skriver in patienter som kommer för planerad inneliggande utredning eller patienter kommer från annat sjukhus, vanligen för njurbiopsi eller inläggning av dialyskateter.

Utskrivning
Epikris, utskrivningsmedelande, recept och remiss till vårdcentral för ev uppföljning. OBS! Om pat skall ha uppföljning på Njurmottagning så diktera det i epikrisen under uppföljning. Glöm ej APODOS!

Daganteckningar
Skrivs av underläkare eller specialistläkare.

Tid över…
Försök att vara med på dialysenheten.Avdelning E71 - Hematologavdelning. Nya T-huset, hiss E, plan 7.
Avdelning uppdelad i tre moduler. Två moduler för allmän intermedicin och hematologi och en modul för onkologi.

Möten

Ronder
Fm-rond ca kl 09.00-09.15 tillsammans med specialistläkare. Em-rond ca kl 15, vanligvis är specialistläkare med även på em-rond, annars rondar ATläkare själv och vid frågor kontaktar öl.

Fika
Kl 08.30 före fm-rond. Mottagning Specialistläkare har ofta mottagning på eftermiddagen.

Operation

Undersökningar
Benmärgsbiopsi och benmärgsaspiration utförs ofta på inneliggande patienter eller patienter på dagvården. Dagvården tar hand om bla patinter som får poliklinisk cytostatika.

Inskrivning
De flesta patienter är inskrivna från avc eller hematologmottagningen, men ibland kommer pat för inneliggande utredning som då skrivs in av underläkare.

Utskrivning
AT-läkare ansvarar för epikris, recept, utskrivningsmedelande och remiss till vårdcentral för ev uppföljning. OBS! skall patienten ha uppföljning på hematologmottagning, diktera detta i epikris samt till vilken läkare, be sekreterare boka in tiden.

Daganteckningar
Skrivs oftast en sammanfattande daganteckning på fredagar av specialistläkare eller ATläkare.

Tid över…
Om intresse finns försök att få göra benmärgsbiopsi eller benmärgsaspiration. Ibland har även Onkologen som delar avdelning med Hematologen ingrepp så som pleuratappning som man kan vara med på.Avdelning HIA

Ronder
Rondsystem enligt “Lean” vilket innebär att man rondar prioriterade patienter först. 8:00-9:00 - rödmarkerade patienter rondas samt akuta remisser skrivs. 9:00-9:30 - fortsatt rond samt fika. 9:30-10:30 - utskrivningar av patienter som kan gå hem på förmiddagen. 10:30- övriga patienter rondas vid behov. 15:00-1600 - eftermiddagsrond.

Fika
Kaffe och smörgås på fredagar vilket avdelningen bjuder på. Övriga dagar finns kaffe men ingen organiserad frukost.

Undersökningar
Under dagen inlägges ofta patienter för el-konvertering vilket man bör ha gjort under tiden på HIA. Möjlighet finns att medverka vid Coronarangio/PCI, arbetsprov, UCG och liknande undersökningar.

Inskrivning
Planerade inläggningar för exempelvis pacemakerinläggning görs ofta av AT-läkare. Manualer till många rutininläggningar finns i “lokala riktlinjer för hjärtsjukvård” avseende exempelvis förberedande provtagning, antibiotikaprofylax och rutinmässig lungröntgen som skall ombesörjas i samband med inläggningen.

Utskrivning
Utskrivande AT-läkare ansvarar i normalfallet för utskrivningsmeddelanden, epikriser, remisser för uppföljning, recept, Apodosändringar och dylikt. Vid uppföljning inom hjärtlungkliniken ifylles särskilt underlag.

Daganteckningar
Dikteras som vanligt och ifylles av sekreterare i hjärtjournalen varifrån en kopia infogas i Melior. Vill man göra ändringar görs det i hjärtjournalen. Man uppdaterar hjärtjournalen kontinuerligt med exempelvis diagnoser och annan information som framkommer under vårdtiden. Även vissa remisser skrivs i hjärtjournalen. Vid problem med hjärtjournalen är sekreterarna på HIA behjälpliga.

Tid över…
Har man tid över efter avdelningsarbetet kan man förslagsvis passa på att följa med på någon av ovanstående undersökningar.Avdelning E?? - Lungavdelning

Tider
07.50 Röntgenrond på röntgen, tidag-fredag.
08.00 Remissgenomgång på lungmottagningen.
08.30 Frukostfika på avdelningen.
08.45 Förmiddagsrond.
13.00 Mottagningar. (AT-läkare har ca 1-2 per vecka. Se detaljer nedan.)
14.40 ca Eftermiddagsrond.

Operationer/undersökningar
Bronkoskopier tisdagar och torsdagar. Inskrivning Görs på avdelningen. Dikteras in så att sekreteraren hinner skriva ut innan hemgång kl 16.00. Efter det skrivs inga diktat ut.

Utskrivning
Bokningsunderlag fylls alltid i om återbesök. Rtg remiss vid detta återbesök fylls i direkt på underlaget och skrivs ut av sekreteraren. Recept, ev APODOS. Ev sjukintyg. Epikris och ev kopia eller remiss till vårdcentralen. Remisser Som vanligt.

Daganteckningar
Vid behov och alltid på torsdagar inför helgen.

AT-mottagning:
Patienten är inbokad till 13.15. Kolla på morgonen vad som är bokat på dig. Besöken är nybesök, vanligtvis malignitetsutredning.
Anamnes: Rökning, yrkesexponering, asbest, TB, heriditet.
Status: Sedvanlig. Glöm ej lymfkörtelstationer vid malignitetsmisstanke.
Ofta har patienten gjort en lungröntgen innan besöket.
Gå igenom patienten med lungkonsulten som ofta sitter på mottagningen.
Beställ vidare undersökningar och mottagningsbesök.
Bronkoskopi: fyll i checklista för bronkoskopi + grön lapp.
Bokningsunderlag för mottagningsbesök med ev spirometri mm och röntgen.Avdelning HLAVA

Tider
08.00 Förmiddagsrond

Fika
Fredagar gratis kaffe och mackor inom hjärtlungkliniken (forskningspengar).

Inskrivning
Via avc.

Utskrivning
Bokningsunderlag ifylls för återbesök. Blanketter finns ute vid modulerna. Recept, ev APODOS Utskrivningsmeddelande till patienten. Ev sjukintyg. Epikris. Ev kopia eller remiss till vårdcentralen.

Remisser
Som vanligt förutom att lungläkare kommer förbi kl 10.30. Ingen remiss krävs. Kardiologkonsult söks direkt, ingen remiss krävs. UCG-remiss skrivs på särskild blankett.

Daganteckningar
Vid behov. Oftast dagligen.Avdelning MAVA

Tider
Fika
Inskrivning
Utskrivning
Remisser
Daganteckningar

Övriga Avdelningar:

Avdelning R55 - Neurologavdelning, plan 5 rehabhuset.
Avdelning uppdelad i tre moduler, varav en reumatologsida.

Möten
Morgonmöte kl 08 varje dag i fikarummet på neurologmottagningen, genomgång av dagens arbete. Sen ankomst uppskattas inte!

Ronder
Fm-rond ca kl 08:30 tillsammans med specialistläkare av en modul. Em-rond ca kl 15:30, underläkares ansvar. Obs! Torsdagar även så kallad rehabrond tillsammans med sjukgymnaster och arbetsterapeuter, sker före eller efter fm-rond.

Fika
Efter rond 9.30, em-fika ca kl 15.00

Mottagning
Vanligtvis har specialistläkare på avd mottagning på eftermiddagen, ibland har även ATläkare mott-pat på neurologmottagningen, vanligen återbesök. Finns avsatt handledare för att ställa frågor till.

Operation

Undersökningar
Vanligtvis utförs flera LP varje vecka på inneliggande och patienter på mott. LP utförs i behandlingsrummet på avd. Inskrivning AT-läkare skriver in patienter som kommer för planerad inneliggande utredning eller patienter som kommer från annat sjukhus, vanligen Sahlgrenska efter operation av tumör eller subduralhematom.

Utskrivning
Epikris, utskrivningsmedelande, recept och remiss till vårdcentral för ev uppföljning. OBS! Om pat skall ha uppföljning på Neurologmottagning så diktera det i epikrisen under uppföljning.

Daganteckningar
Skrivs vanligen av ansvarig specialistläkare och ibland av underläkare.

Tid över…
Försök att vara med på och utföra så många LP som möjligt.AVC

Tider
Fika
Inskrivning
Utskrivning
Remisser
Daganteckningar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar