tisdag 7 juni 2016

Livbojen - Din räddning på AVC

Livbojen, en samling kompakt information över akuta handlägganden av relativt vanliga åkommor på AVC har just lagts till i arkivet.

Livbojen är menad att fungera som ett hjälpmedel inför eller under den akuta handläggningen av svårt sjuka patienter och är kortfattat och koncist.

Denna eminenta samling har skapats av en grupp AT-Läkare vid SÄS.


Trevlig läsning!

Uppdaterat arkiv för gamla AT-Tentamen

Återigen finns det ett uppdaterat register över gamla AT-Tentor där vi lagt till tre tillfällen från 2015 och de två tillfällen från 2016 som hitintills varit.

Trevlig läsning!

AT-Prov