onsdag 27 november 2013

Månadens länk: Uppslagsverk

Medinsikt ger dig illustrativa bilder med kortfattad fakta om de vanligaste sjukdomstillstånden.

fredag 5 juli 2013

Månadens länk: EKG-tolkning

Utförlig bok som kan lindra din EKG-ångest från distriktsläkare.com

torsdag 2 maj 2013

Månadens länk: Handläggning och remisstöd

Diagnosen klar? Primärvård eller specialistklinik? När remittera? Viss.nu kan ge mycket hjälp.