tisdag 19 april 2011

Anestesi

Nu har vi samlat nyttiga kompendier och länkar i ämnet Anestesi (hittas under övriga specialiteter).

måndag 4 april 2011

Ny medlem!

Projektgruppen bakom LATHUNDEN har fått ett nytt tillskott av Thomas Meedt, AT-läkare på kirurgen. Därmed dubbleras antalet personer i gruppen och vi räknar med att produktiviteten kommer öka på motsvarande nivå.